سه شنبه 28 دی ماه 1395
  ورود |عضويت
  معرفي مدير و كاركنان
 مدير جهاد كشاورزي
 مسئول حراست
 معاون اداری مالی
 کارشناس مسئول امور اداری
 کارشناس مسئول امور مالی
 حسابدار - امین اموال
 کارپرداز
 مسئول فناوری اطلاعات
 سرباز کارشناس IT
 کارشناس مسئول طرح و برنامه
 مروج امور کشاورزی
 مسئول امور خدماتی
 خدمات
 معاونت فني ؛ اجرائي
 رئيس اداره امور اراضي
 کارشناس آمار و اطلاعات و برنامه ریزی
 کارشناس امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 کارشناس حقوقی امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 کارشناس مهندسی و حد نگاری اراضی کشاورزی کاداستر
 کارشناس امور اراضی
 رئيس اداره توليدات گياهي
 کارشناس مسئول صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون
 کارشناس زراعت
 مروج امور کشاورزی
 کارشناس مسئول حفظ نباتات
 کارشناس مسئول باغبانی
 رئيس اداره آموزش و ترويج
 کارشناس ترویج
 رئيس اداره توليدات دامي
 کارشناس پرورش و بهبود تولیدات دامی
 رئيس اداره امور فني و زيربنائي
 کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار (ابلاغ داخلی)
 سرپرست مركز خدمات گز
 مروج امور کشاورزی
 تکنسین ماشین آلات
 مروج امور کشاورزی
 مروج امور کشاورزی
 سرباز سازندگی
 مسئول مركز خدمات ميمه
 مروج امور کشاورزی
 مروج امور کشاورزی
 سرباز سازندگی
عنوان: مدير جهاد كشاورزي 
نام: اصغر 
نام خانوادگي: رستمي 
پست الكترونيكي: a.rostami4828@gmail.com 

سوابق تحصیلی: لیسانس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

سوابق کاری: 24 سال کارشناس ترویج مرکز کشاورزی کوهپایه اصفهان 74-71 کارشناس زراعت مرکز کشاورزی جی و قهاب 84-74 کارشناس مسوول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان 88-84 معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی 94-88 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه 1394 تاکنون

 تلفن تماس: 3-03145248002داخلی18

Copyright (c) 1395/10/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا